W tej kategorii znajdziesz kursy, które pomoga znaleźć odpowiedzi na poniższe i podobne pytania związane z RPS International.

  1. Czym jest odpowiedzialna suwereność?
  2. Jak zadeklarować swoją suwerenność w zgodzie z prawem?
  3. Czym jest RPS International i jej jurysdykcja? 
  4. Jakie korzyści wynikają z działąnia w jurysdykcji RPS International?
  5. Jak dołączyć do RPS International?

Suwerenem jest każdy naturalny człowiek świadomy swojego istnienia oraz przyrodzonego prawa wolnej woli. Suweren respektuje i egzekwuje prawo naturalne w poszanowaniu życia i godności swojej i innych.

Aby przyłączyć się do społeczności suwerenów RPS, potwierdź swoją Deklarację Suwerena. Jeżeli jesteś już zadeklarowanym Suwerenem i członkiem Rzeczpospolitej Suwerenów, możesz wyrobić dla siebie Deklarację Narodzin, której jesteś jedynym autorytetem i beneficjentem. 


Kolejnym krokiem jest stworzenie Karty Suwerena. Karta Suwerena potwierdza fakt, że jesteś naturalnym żywym człowiekiem na Ziemi i formalnie nie podlegasz jurysdykcji żadnych państw, które respektują prawa człowieka oraz nadrzędne i niezbywalne prawo naturalne.