Dostępne kursy

Suwerenem jest każdy naturalny człowiek świadomy swojego istnienia oraz przyrodzonego prawa wolnej woli. Suweren respektuje i egzekwuje prawo naturalne w poszanowaniu życia i godności swojej i innych.

Aby przyłączyć się do społeczności suwerenów RPS, potwierdź swoją Deklarację Suwerena. Jeżeli jesteś już zadeklarowanym Suwerenem i członkiem Rzeczpospolitej Suwerenów, możesz wyrobić dla siebie Deklarację Narodzin, której jesteś jedynym autorytetem i beneficjentem. 


Kolejnym krokiem jest stworzenie Karty Suwerena. Karta Suwerena potwierdza fakt, że jesteś naturalnym żywym człowiekiem na Ziemi i formalnie nie podlegasz jurysdykcji żadnych państw, które respektują prawa człowieka oraz nadrzędne i niezbywalne prawo naturalne.