Dostępne kursy

Suwerenem jest każdy naturalny człowiek świadomy swojego istnienia oraz prawa wolnej woli. Suweren jest gotowy do respektowania oraz egzekwowania praw naturalnych w poszanowaniu swojego życia i godności oraz innych.


Aby przyłączyć się do społeczności suwerenów RPS, potwierdź swoją Deklarację suwerena. Jeżeli jesteś już zadeklarowanym suwerenem i członkiem społeczności, możesz wyrobić dla siebie Deklarację Narodzin, której jesteś jedynym autorytetem i beneficjentem.

Co ci daje Karta Suwerena?

Bedąc samozadządzającym się autorytetem możesz wyrobić swoją Kartę Suwerena, która potwierdza twój status suwerena, według wszystkich międzynarodowych przepisów oraz konwencji.

Oznacza to, że od tego czasu, odpowiadasz tylko za faktyczną i udowodnioną szkodę oraz za naruszenie pełnoprawnego kontraktu, jaki zawarłeś świadomie ze stroną. Przepisy i ustawy danego państwa ciebie nie dotyczą bezpośrednio, a ich służby mogą grzecznie zaproponować jakieś działanie dotyczące twojego bezpieczeństwa oraz twojego mienia.

Karta Suwerena potwierdza też fakt, że jesteś naturalnym żywym człowiekiem na Ziemi i formalnie nie podlegasz jurysdykcji żadnych państw, które respektują prawa człowieka oraz nadrzędne i niezbywalne prawo naturalne.